Generalnie badanie techniczne samochodu z instalacja gazową odbywa się podobnie. Istotne są natomiast dokumenty niezbędnie do wykonania przeglądu, oprócz dowodu rejestracyjnego diagnosta zażąda dokumentu potwierdzającego homologację zbiornika LPG.