Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat.

W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

CENY URZĘDOWE


Badanie samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t - 99 zł
Badanie samochodu z instalacją gazową - 162 zł
Badanie samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy) - 98 zł
Badanie motocykla - 63 zł
Badanie samochodu TAXI - 142 zł
Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową - 205 zł
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy - 148 zł
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym - 95 zł
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego - 35 zł

 

Uwagi:

  1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
  2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
  3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.